Styrelsen

Ordförande Erik Ekström
Kassör Pernilla Styf
Sekreterare Lisa Nilsson
Ledamot Mats Johansson
Ledamot Karin Persson Waller
Suppleant Nils Wolf
Suppleant Carina Edin
Revisor Henrik Roos

Revisor

Molly Wernersson
Suppleant Andreas Hundertmark
Suppleant Marianne Boysen
Valberedning Henrik Sahl
Valberedning Björn Aveholt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen arbetar bland annat med att bevaka frågor som berör vägarna och allmänna områden i området samt övervakar skötseln av de samma.

Styrelsen arbetar också med att bevaka frågor som rör vatten och avlopp i området samt övervakar att avloppsnätet fungerar.

Mötesprotokoll:
Styrelsemöte 110509
Styrelsemöte 110929

Sommarmöte 110827

Nåntuna Lugnet