Samfällighetsföreningen

Medlemmar i föreningen är de som är ägare till fastighet inom området Nåntuna Lugnet. Föreningen bildades 1997 och omfattar idag 50 fastigheter. Under sommaren kallas till ett sommarmöte för information och samvaro. 

 

 

 

 

 

Nåntuna Lugnet