Arbetsdagar

Varje år har vi arbetsdagar för att underhålla de vägar och grönområden samt det avloppsnät vi har i området.

Vid dessa tillfällen annonserar styrelsen i god tid genom brev och anslag på anslagstavlan i området att arbetsdag kommer att ordnas.

Arbeten fördelas bland medlemmarna. Det brukar vara god uppslutning vid dessa dagar, då omkring hälften av områdets hushåll brukar vara representerade med en eller flera deltagare.

Arbetsdagarna utgör också ett bra tillfälle att lära känna både unga och gamla medlemmar för både nyinflyttade och för de som bott länge i området.

Efter avslutat arbete brukar föreningarna bjuda på smörgås och kaffe eller korv med bröd.

 

 

 

 

 

 

Nåntuna Lugnet