Välkomna till Nåntuna Lugnet

Nåntuna Lugnet är ett område med fastigheter för både permanentboende och sommarboende strax söder om Uppsala. Det ligger mellan väg 255 och väg 648 på sluttningen ner mot Fyrisån.

Lugnet bestod i början av 1900-talet mest av skog och några få hus. En jordbruksfastighet med uthus och frälselägenheter. Marken och dess fastigheter ägdes av Uppsala Hospital fram till 1918 då två fastigheter såldes till privatpersoner. Efter det så har stora förändringar skett inom området.

Under femtiotalet såldes marken till Vaksala kommun som omvandlade skogsområdet till ett fritidshusområde. Med tiden har flera fastigheter byggts om för permanentboende  och familjer har flyttat hit för att bo året om. I mars 2003 omvandlades området från fritidshusområde till ett permanenthusområde i och med att ny detaljplan började att gälla.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Årsmöte 2012

Medlemmarna i Nåntuna Lugnets Samfällighets-förening kallas till årsmöte den 27 mars kl 19.00 i Sävja kyrka Linnérummet

   
 

Nåntuna Lugnet